Loading...
Loading...

Des del 1998 calculant
estructures per a edificació

PROJECTES RECENTS

SERVEIS

Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresRealització de Projectes i Direcció d’Obra d’Edificació, Urbanització i Civil al sector públic i privat.

Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresDesenvolupament de Projectes per a Institucions, Administracions, Empreses, Particulars i Professionals.

Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresMemòria, Càlcul i Plecs de Condicions d’Estructures.

Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresEstat d’amidaments i Pressupostos.

Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresControl i Direcció d’Obra.

Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresInformes, Dictàmens i Certificats.

Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresServei d’assessorament tècnic per empreses i professionals.

Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresITE i Certificat Energètic.

POST MÉS RECENTS

Formigonat en temps fred

17/12/2019|

Es defineix com a "temps fred" al període de temps en el qual, durant més de tres dies, la temperatura mitjana diaria de l'aire és inferior a +5ºC o bé que la temperatura de l'aire no superi els +10ºC durant més de la meitat del dia. El formigó resulta seriosament [...]