L’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME) ha publicat l’Informe Geològic Preliminar del Terratrèmol de Llorca.
S’hi troba un ànalisi geològic del terreny i un estudi dels danys a les edificacions històriques.

El podeu llegir aquí: Informe

El terratrèmol de Lorca constitueix un exemple ideal per a l’estudi de deformacions associades al camp pròxim durant un esdeveniment sísmic i que permet correlacionar els danys amb la intensitat sísmica.