CRASHING BALL

Diagonal, Barcelona

ENCÀRREC:
Projecte i Direcció d’obra

DATA DEL PROJECTE:
Març 2004

DATA DE L’OBRA:
Juny 2004

TIPUS:
Arquitectura efímera

ÚS:
Publicitat

PROMOTOR:
VSA Comunicación

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:

AUTOR DEL PROJECTE:
S4 Arquitectes
https://www.vsacomunicacion.com/es/productos-publicidad-exterior-proyectos-especiales/nike

Crashing ball; Altres | S4 Arquitectes

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Amb motiu de l’Eurocopa de Portugal de l’any 2004, l’empresa Nike va fer una campanya de publicitat a nivell mundial d’un mes de durada.

La campanya pretenia simular que la nova pilota oficial de la lliga s’encastava en un edifici conegut de la ciutat. Després de valorar vàries possibilitats, tant a Barcelona com Madrid, es va decidir que l’edifici triat fos El Corte Inglés de la Diagonal de Barcelona.

El projecte va consistir en una pilota de 4,80 m de diàmetre encastada a l’edifici que sobresortia 1,60m del pla de façana. Per l’estructura de la pilota es va usar perfils tubulars d’acer laminat, recolzats sobre la coberta de l’edifici, revestits d’escuma de poliuretà, fibra de vidre i resina de polièster.

El revestiment de la pilota i els elements de façana que es desprenien a causa de l’impacte es van realitzar amb fibra de vidre i poliestirè expandit, i van ser obra del taller d’escenografia de Sabadell, Artilugi.

El pes total de la instal·lació va ser de 5800kg i en tractar-se d’una instal·lació provisional es van col·locar uns contrapesos per a evitar malmetre la coberta.

ALTRES PROJECTES