SLOW OFFICES SANT CUGAT

C/ Cerdanya
Sant Cugat (Barcelona)

ENCÀRREC:
Projecte i Direcció d’obra

DATA DEL PROJECTE:
Juliol 2018

DATA DE L’OBRA:
En curs

TIPUS:
Obra nova

ÚS:
Oficines

PROMOTOR:
MARCOVE + HAUS

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):
6.766.440 €

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
15.000 m2

AUTOR DEL PROJECTE:
ADD Bailo-Rull S.L.P.
https://www.addarquitectura.net/portfolio/slow-offices-sant-cugat-barcelona/

Slow Office: Comercial / Obra nova | S4 Arquitectes

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte consta de dues edificacions diferenciades estructuralment degut als requeriments funcionals i de disseny de cadascuna d’elles.

Edifici concessionari i Aparcament:

  • PB+1 i dues plantes soterrani.
  • Estructura Horitzontal de formigó a base de lloses massisses, lloses massisses posttesades i lloses alleugerides posttesades.
  • Estructura vertical de pilars i pantalles de formigó armat.
  • Sobrecàrregues de fins a 25Kn/m2.
  • Llums màximes de 15m.

La utilització de lloses posttesades ha permès eliminar part dels pilars interiors per fer l’espai d’Exposició de Concessionari diàfan i reduir el cantell de les lloses massisses de formigó en les zones amb sobrecàrregues elevades mantenint llums entre pilars de 10m.

Edifici d’oficines:

  • PB+8 i dues plantes soterrani.
  • Estructura vertical i horitzontal mixta de formigó i metàl·lica.
  • Sobrecàrregues de fins a 8Kn/m2.
  • Llums màximes de 7,5m.

L’edifici es planteja amb una façana principal amb un doble voladís i es resol mitjançant una estructura de sostres, pilars i nucli de formigó armat amb una estructura metàl·lica triangulada que resol els voladissos en les dues direccions i estalvia realitzar encofrats de formigó a 20m d’alçada. Aquesta estructura metàl·lica s’expressa en la formalització de la façana explicant com les càrregues d’aquesta part de l’edifici arriben als dos tornapuntes.

Fonamentació: Profunda amb mòduls de pantalla agrupats en enceps d’1 i 2 mòduls.

Contenció de terres: Pantalles de formigó armat amb 1 i 2 nivells d’ancoratge provisionals en fase d’execució.

ALTRES PROJECTES COMERCIALS