CEIP LA DRAGA

Passeig Lluís Maria Vidal, 32
Banyoles (Girona)

ENCÀRREC:
Projecte i assessorament durant l’execució de l’obra

DATA DEL PROJECTE:
2004

DATA DE L’OBRA:
2006

TIPUS:
Obra nova, Rehabilitació

ÚS:
Centre Escolar

PROMOTOR:
GISA

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):
6.766.440 €

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
15.000 m2

AUTOR DEL PROJECTE:
AH ASOCIADOS. (Equip: Jorge Gambini, Roberto Erviti, Sebastian Fernandez de Cordoba, Jordi Ciurana)
https://enciam.com/ladraga/

CEIP La Daga: Projecte Equipaments / Centres Culturals i Esportius | S4 Arquitectes

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte consta de dues actuacions: Un edifici d’obra nova de formigó prefabricat i la reforma de l’edifici existent, protegit com a Bé Cultural d’Interès Local, conegut com a Cal General

Edifici Obra nova:
Edifici de PB+2 amb estructura de formigó prefabricat, la qual cosa naturalment ens porta a un important treball de modulació. Es planteja un modulo material d’un metre vint i un modulo estructural de 7,20 que coincideix amb l’ample de les aules.

Edifici Cal General:
Edifici existent de PB+3. Es manté la façana i s’enderroca tot l’interior. Es projecta una estructura de pilars i jàsseres d’acer amb forjats col·laborants d’11mm.

Fonamentació:
Superficial amb sabates aïllades

(Fotografies: Jorge Gambini)

ALTRES PROJECTES D’EQUIPAMENTS