AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA (CONCURS)

Passeig Lluís Companys
Barcelona

FINALISTES CONCURS

DATA DEL PROJECTE:
2009

DATA DE L’OBRA:

TIPUS:
Obra nova

ÚS:
Edifici judicial

PROMOTOR:
GISA

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:

AUTOR DEL PROJECTE:
UTE Kengo Kuma & AH Asociados & S4 Arquitectes

KengoKuma-s4arquitectes-audiencia-barcelona-2

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Amb la UTE formada per Kengo Kuma & AH Asociados Arq. & A-H A. Arq. Grupo Este & A-H A. Arq. Grupo Norte & Arq. Consultors d’Estructures S4 (UTE) vam ser finalistes del concurs convocat per GISA per la nova audiència provincial de Barcelona i finalment guanyat per l’equip format per RCR, Aranda Piguem Vilalta Arquitectes, SLP & Plasencia Buendia Arraut i Associats, SLP (UTE)

Els altres equips finalistes van ser:

L’edifici projectat tenia dos tipus d’estructures diferenciades:

Per resoldre la coberta, amb grans llums i grans voladissos es va considerar que la millor solució era unes bigues de gelosia d’acer.

Pels sostres de les plantes tipus es van proposar lloses de formigó posttesades recolzades sobre bigues de formigó i pilars de formigó armat de cantells 30-35cm i voladissos amb cantell variable de 20cm a 30-35cm.

ALTRES PROJECTES D’EQUIPAMENTS