ESCOLA ANGLESOLA

Carrer d’Anglesola, 40
Barcelona

ENCÀRREC:
Projecte i assessorament durant l’execució de l’obra

DATA DEL PROJECTE:
Juliol 2018

DATA DE L’OBRA:
2019-2020

TIPUS:
Obra nova, Rehabilitació

ÚS:
Centre Escolar

PROMOTOR:
Consorci d’educació de Barcelona

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):
3.411.871,80 €

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
3.827,30 m²

AUTOR DEL PROJECTE:
ALTABAS ALVARO RAVENTÓS ARQUITECTES SCP
http://www.aaar.cat

Proyecto escuela anglesola estructura S4 Arquitectes

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte consta de dues actuacions: Un edifici d’obra nova i la rehabilitació de l’edifici existent.

Edifici Obra nova:
Edifici de PB+4 amb estructura de pilars i pantalles de formigó i sostres formats per lloses massises.

  • Sobrecàrregues de fins a 5 Kn/m².
  • Llums màximes de 12m.

L’estructura de l’edifici es planteja amb un sistema de dos pòrtics paral·lels formats per bigues de cantell i pilars apantallats de formigó que salven llums de fins a 12m i formalitzen els voladissos cap al carrer Anglesola. Aquests pilars tenen una secció variable en planta primera i planta baixa.

En l’accés principal al carrer Anglesola un pòrtic de formigó i un pilar de secció variable recullen l’estructura de les plantes superiors formalitzant un voladís en cantonada.

En l’escala del tester es disposa d’una encavallada metàl·lica en la coberta de la que penja l’estructura de la pròpia escala i evitem haver de disposar pilars en la part inferior quedant aquest volum en voladís.

Rehabilitació:
Edifici existent de PB+3. Es manté la façana i s’enderroca tot l’interior. Es projecta una estructura de pilars d’acer amb lloses de formigó pels sostres.

Fonamentació:

Per la diferència de càrregues transmeses a fonaments entre zones de l’edifici es realitza una junta estructural i es fonamenta una part de l’edificació amb una llosa de 40 i 50 cm de cantell i la resta amb fonamentació profunda a base pilots agrupats en enceps.

ALTRES PROJECTES D’EQUIPAMENTS