ESCOLETA ST CLIMENT

St Climent, Maó Menorca

ENCÀRREC:
Projecte i direcció d’obra

DATA DEL PROJECTE:
2003-2004

DATA DE L’OBRA:
2006

TIPUS:
Obra nova

ÚS:
Centre Escolar

PROMOTOR:
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):
876.188,52 €

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
854,94 m²

AUTOR DEL PROJECTE:
S4 Arquitectes (Toni Garcia Romero, Marc Bàrbara Sirera, Santi Tarrasón Cerdà)
s4arquitectes.com

escoleta_menorca_s4arquitectes_toni_garcia-estructura

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Aquest Centre d’Educació Infantil, per nens de 0 a 6 anys, es troba en un solar situat als afores del nucli urbà de Sant Climent, Maó, Menorca.
Degut als requeriments de la normativa l’edifici s’havia de desenvolupar en planta baixa. L’estructura és el suport formal de l’edifici i l’expressió que pugui prendre la coberta i els murs a tramuntana, aquells que seran la façana visible des del poble, és un dels principals punts de sortida.

Per la situació de l’Escoleta, a cavall entre el camp i el poble, l’edifici pren l’aspecte formal dels bouers que trobem al camp de Menorca, construccions amb una rotunda volumetria i una forta presència en el territori.

Les dimensions dels bouers (entre 6 i 8 m. d’amplada) permeten donar a les aules una bona proporció i col·locar-les de forma alineada, repartides en dos o tres d’aquests. Dos més de majors dimensions allotjarien l’espai comú i la porxada. L’articulació entre ambdues agrupacions de “bouers” crea l’accés i espais de distribució, utilitzables com espais de joc i relació els dies de vent i pluja.

L’estructura forma la volumetria de l’edifici. La coberta és una làmina plegada de formigó armat, de 10cm de gruix, recolzada sobre jàsseres de formigó armat separades 6,80m cada una i suportades per pilars cada 9m aproximadament, deixant la planta lliure, de forma que no hipotequem futurs canvis de distribució o ús de l’edifici.

ALTRES PROJECTES D’EQUIPAMENTS