REYENVAS

C/ La Red Ocho nº 7
Alcalá de Guadaira (Sevilla)

ENCÀRREC:
Projecte i Direcció d’obra

DATA DEL PROJECTE:
2018

DATA DE L’OBRA:
2018

TIPUS:
Obra nova

ÚS:
Industrial

PROMOTOR:
Reyenvas, S.A.

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
933,30 m2

AUTOR DEL PROJECTE:
S4 Arquitectes

Reyenvas: Industrial / Obra nova | S4 Arquitectes

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

El projecte correspon al de disseny i càlcul dels elements de suport necessaris per al suport d’una màquina d’extrusió a l’interior d’una nau existent.

Es tracta d’unes plataformes metàl·liques a diferent nivell que permeten col·locar els diferents equip de la màquina. L’estructura es planteja amb pilars i jàsseres metàl·lics. Per a l’entrebigat s’utilitza xapa llagrimada o tramex segons les necessitats de funcionament de la pròpia màquina.

ALTRES PROJECTES INDUSTRIALS