SANTA MARIA PARK

P.I. Can Vernedes – Ca n’Auleda
Santa Maria de Palautordera (Barcelona)

ENCÀRREC:
Projecte i assessorament durant l’execució de l’obra

DATA DEL PROJECTE:
2005-2008

DATA DE L’OBRA:
2008

TIPUS:
Obra nova

ÚS:
Industrial

PROMOTOR:
Grupo Clapé

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
98.700 m2

AUTOR DEL PROJECTE:
AH ASOCIADOS
http://www.ahasociados.com/

Santa Maria Park: Industrial / Obra nova | S4 Arquitectes

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Es realitza el projecte de tots els edificis del polígon industrial.

L’estructura es realitza amb formigó prefabricat, excepte alguns altells i elements singulars que es fan amb estructura d’acer laminat.

La fonamentació es resol amb sabates aïllades

(Fotografies: Jorge Gambini)

ALTRES PROJECTES INDUSTRIALS