A’Bodega

Galícia

ENCÀRREC:
Projecte

DATA DEL PROJECTE:
2015

DATA DE L’OBRA:
2015

TIPUS:
Rehabilitació

ÚS:
Habitatge

PROMOTOR:
Particular

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
216 m²

AUTOR DEL PROJECTE:
DAVID POU VAN DEN BOSSCHE
https://davidpou.net/portfolio/abodega/

S4arquitectes_rehabilitació_habitatge_estructures_formigó

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Projecte d’estructura per la rehabilitació d’una antiga bodega a Galícia reconvertida en habitatge.

El projecte conserva els murs perimetrals de mampostería existents com a part de la estructura portant de l’edifici.
Estructura de formigó per la fonamentació i la consolidació i recalç dels murs de mampostería existents.
Sostres de panells de fusta contralaminats amb llums de fins a 9m.
Estructura metàl·lica pels elements de suport interiors de nova execució i per la formació del voladís de la façana principal.

1r premi – Projecte guanyador Premi AJAC 2015-106 (Associació Joves Arquitectes de Catalunya) del COAC (Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya)

ALTRES PROJECTES RESIDENCIALS