10 Habitatges a Teià

Parcel·la UP8 , sector La Solera
Teià (Barcelona)

ENCÀRREC:
Projecte

DATA DEL PROJECTE:
2005

DATA DE L’OBRA:
2006-2008

TIPUS:
Obra nova

ÚS:
Habitatge

PROMOTOR:
Illa Etevan SCP

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
1848 m²

AUTOR DEL PROJECTE:
JOAN GUIBERNAU, ELENA MATEU, CARLOS FERRATER
https://www.guibernau-mateu.com/viviendas_teia.html

s4arquitectes-guibernau-mateu-ferrater

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Projecte d’estructura per 10 habitatges unifamiliars. Els habitatges s’agrupen en blocs de 4 i 6 habitatges desenvolupats en planta soterrani, dues plantes i sota coberta.

Fonamentació: sabates aïllades i corregudes sota els murs de formigó
Sistemes de contenció: Formigó armat
Estructura vertical: Pilars i murs de formigó.
Estructura horitzontal: Lloses massisses de formigó armat

ALTRES PROJECTES RESIDENCIALS