HOTEL LA FLORIDA

Carretera de Vallvidrera
a Tibidabo, 38

ENCÀRREC:
Projecte i Direcció d’obra

DATA DEL PROJECTE:
2000

DATA DE L’OBRA:
2001-2004

TIPUS:
Rehabilitació

ÚS:
Hotel

PROMOTOR:
Fincaflorida, SL

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):
3.123.964 €

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
4.800 m2

AUTOR DEL PROJECTE:
Antonio Obrador // C97 Arquitectes
i Associats S. L.
www.antonioobrador.com/cliente/9/Florida

Hotel La Florida: Industrial / Rehabilitació | S4 Arquitectes

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte consta de dues edificacions diferenciades estructuralment degut als requeriments funcionals i de disseny de cadascuna d’elles.

Edifici concessionari i Aparcament:

  • PB+1 i dues plantes soterrani.
  • Estructura Horitzontal de formigó a base de lloses massisses, lloses massisses posttesades i lloses alleugerides posttesades.
  • Estructura vertical de pilars i pantalles de formigó armat.
  • Sobrecàrregues de fins a 25Kn/m2.
  • Llums màximes de 15m.

La utilització de lloses posttesades ha permès eliminar part dels pilars interiors per fer l’espai d’Exposició de Concessionari diàfan i reduir el cantell de les lloses massisses de formigó en les zones amb sobrecàrregues elevades mantenint llums entre pilars de 10m.

Edifici d’oficines:

  • PB+8 i dues plantes soterrani.
  • Estructura vertical i horitzontal mitxa de formigó i metàl·lica.
  • Sobrecàrregues de fins a 8Kn/m2.
  • Llums màximes de 7,5m.

L’edifici es planteja amb una façana principal amb un doble voladís i es resol mitjançant una estructura de sostres, pilars i nucli de formigó armat amb una estructura metàl·lica triangulada que resol els voladissos en les dues direccions i estalvia realitzar encofrats de formigó a 20m d’alçada. Aquesta estructura metàl·lica s’expressa en la formalització de la façana explicant com les càrregues d’aquesta part de l’edifici arriben als dos tornapuntes.

Fonamentació: Profunda amb mòduls de pantalla agrupats en enceps d’1 i 2 mòduls.
Contenció de terres: Pantalles de formigó armat amb 1 i 2 nivells d’ancoratge provisionals en fase d’execució.

ALTRES PROJECTES RESIDENCIALS