HOTEL LA FLORIDA

Carretera de Vallvidrera
a Tibidabo, 38

ENCÀRREC:
Projecte i Direcció d’obra

DATA DEL PROJECTE:
2000

DATA DE L’OBRA:
2001-2004

TIPUS:
Rehabilitació

ÚS:
Hotel

PROMOTOR:
Fincaflorida, SL

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):
3.123.964 €

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
4.800 m2

AUTOR DEL PROJECTE:
Antonio Obrador // C97 Arquitectes
i Associats S. L.
www.antonioobrador.com/cliente/9/Florida

Hotel La Florida: Industrial / Rehabilitació | S4 Arquitectes

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

El projecte consistia en el reforç de l’estructura i recalç d’un edifici existent de 1924. Per qüestions de normativa s’havia de mantenir la façana i els forjats.

Es pretenia reforçar l’estructura existent per a adaptar-la a les noves necessitats i la construcció de dues plantes soterrani.

Estructura existent:

Planta Coberta: Estructura de cintres i jàsseres de fusta

Plantes tipus: Parets de càrrega d’obra de fàbrica. Forjats de cairats metàl·lics i revoltó ceràmic. Part posterior. Jàsseres metàl·liques d’acer i formigó recolzades en pilastres d’obra de fàbrica

Planta baixa i primera: Parets de càrrega, voltes de maó i forjats de cairats metàl·lics i revoltó ceràmic.

Fonamentació: Sabates aïllades i contínues. Biga sobre pous de fonamentació en la façana principal.

Projecte:

SOSTRES: Introducció d’elements que disminueixin la llum de les biguetes i augmentin la capacitat resistent. Execució d’una capa de compressió. Substitució de zones afectades per l’oxidació de les biguetes per nous sostres unidireccionals.

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Introducció de pòrtics metàl.lics interiors i jàsseres perimetrals, bigues Boyd i bigues de gelosia

RECALÇ I FONAMENTS: Es van executar micopilons per estintolar les parets de càrrega i els pilars amb perfils metàl·lics. Posteriorment es va anar excavant el soterrani per fases i arriostrant els micropilons per evitar el seu pandeig. Un cop es va arribar a la profunditat de fonamentació es van fer els fonaments definitius i es van col·locar els pilars com a prolongació del pilar estintolat. Un cop connectada tota l’estructura existent als nous pilars es va procedir al desmuntatge dels micropilons.

Més imatges:https://www.flickr.com/photos/s4arquitectes/albums/72157603854166576

ALTRES PROJECTES RESIDENCIALS