MIRADOR DE MONTSERRAT

C/ Concòrdia
Manresa (Barcelona)

ENCÀRREC:
Projecte i Direcció d’obra

DATA DEL PROJECTE:
Febrer 2019

DATA DE L’OBRA:
En curs

TIPUS:
Obra nova

ÚS:
Habitatge

PROMOTOR:
Metrovacesa

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):
6.808.085 €

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
10.013 m2

AUTOR DEL PROJECTE:
TDB ESTUDIO DE ARQUITECTURA 1992

Manresa TDB Arquitectura

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte consta de tres edificacions destinades a 62 habitatges, 88 places d’aparcament i zona comunitària amb piscina.

El projecte està format per un bloc rectangular de PB+5 alineat al carrer, i a la part posterior de la parcel·la un bloc quadrat de PB+5 i una zona ajardinada a la coberta de la planta semisoterrani destinada a aparcament.

Fonamentació: sabates aïllades i corregudes sota els murs de contenció
Sistemes de contenció: Formigó armat
Estructura vertical: formigó
Estructura horitzontal: Reticular i lloses massisses.

ALTRES PROJECTES RESIDENCIALS