SERVEIS

Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresRealització de Projectes i Direcció d’Obra d’Edificació, Urbanització i Civil al sector públic i privat.
Desenvolupament de Projectes per a Institucions, Administracions, Empreses, Particulars i Professionals.

Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresMemòria, Càlcul i Plecs de Condicions d’Estructures.

  • Estructures Porticades
  • Lloses Postesades
  • Naus Industrials
  • Murs de Contenció i de Soterrani
  • Forjats Unidireccionals
  • Forjats Reticulars
  • Murs-pantalla i Pilots
  • Lloses Massisses
  • Elements Singulars
Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresEstat d’amidaments i Pressupostos.
Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresEstat d’amidaments i Pressupostos.
Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresControl i Direcció d’Obra.
Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresInformes, Dictàmens i Certificats.
Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresServei d’assessorament tècnic per empreses i professionals.
Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresServei d’assessorament tècnic per empreses i professionals.
Serveis S4 Arquitectes i Consultors d'EstructuresITE i Certificat Energètic.

S4 ARQUITECTES